Kembang Api Black Mamba Cake 0.6 inch 604 Shots – GE06604