Kembang Api Black Mamba Cake 0.6 inch 104 Shots – GE06104